55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

ผู้แต่งเอทสึโกะ ฮิราอิ, ซาชิโกะ มิวะ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-733-4
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า236 หน้า
ราคา285 บาท
หมายเหตุCD ประกอบ 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่เคยศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับต้นมาแล้วราว 300 ชั่วโมง หรือผู้ที่ศึกษา มินนะ โนะ นิฮงโกะ ระดับต้น [2nd Edition] จบแล้ว

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
中級へ行こう 日本語の文型と表現55 第2版

 

        • เหมาะสำหรับผู้ที่เคยศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับต้นมาแล้วราว 300 ชั่วโมง หรือผู้ที่ศึกษา "มินนะ โนะ นิฮงโกะ ระดับต้น [2nd Edition]" จบแล้ว
        • เรียนรู้ 55 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับกลางตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ไวยากรณ์ระดับกลางที่เข้มข้นขึ้น
        • เรียนรู้ไวยากรณ์ สำนวน คำศัพท์ และคันจิใหม่ รวมทั้งฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียน ผ่านแบบฝึกพื้นฐานและแบบฝึกประยุกต์
        • ท้ายเล่มประกอบด้วยรายการคำศัพท์ใหม่ในแต่ละบทราว 420 คำพร้อมคำแปลภาษาไทย และคำแปลบทอ่าน

 

E-Book
Related Books