56 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับกลาง

56 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับกลาง

ผู้แต่งเอทสึโกะ ฮิราอิ, ซาชิโกะ มิวะ
ผู้แปลสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ISBN978-974-443-787-7
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า268 หน้า
ราคา295 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ใช้ศึกษาได้ต่อเนื่องจากหนังสือ "55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง" และหนังสือซีรีส์ "มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

56 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับกลาง
中級を学ぼう 日本語の文型と表現 56  中級前期 第 2 版


       แนะนำไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 56 สำนวน และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกัน 13 สำนวน
       
แนะนำคำศัพท์ใหม่กว่า 900 คำ และคันจิใหม่ 193 ตัว
       ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สำนวนทางไวยากรณ์ คำศัพท์ และคันจิใหม่ รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียนผ่านแบบฝึกหลากหลายรูปแบบอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังนำหัวข้อแบบฝึกอ่าน ฟัง และเขียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสนทนาได้อีกด้วย
       ผู้ที่จะใช้หนังสือเล่มนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และคันจิเทียบเท่าระดับ N3 และหากเคยศึกษาด้วย "มินนะโนะ นิฮงโกะ ระดับต้น [2nd Edition]" และ "55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง" มาแล้ว จะใช้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

E-Book
Related Books