500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1

500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1

ผู้แต่งAJALT
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-761-7
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า296 หน้า
ราคา325 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับเสริมความรู้คันจิในระดับต้นจำนวน 250 ตัว เรียนรู้เทคนิคการจดจำคันจิอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลจริง

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1

      ปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์และอื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับคันจิในภาพรวม
      เรียนรู้เกี่ยวกับคันจิพื้นฐานจำนวน 250 ตัว ครอบคลุมความรู้สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
      แบ่งเนื้อหาเป็นบท ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้เสียงอ่าน ความหมาย คำศัพท์ วิธีการเขียน เกร็ดความรู้ และทำแบบฝึกหัดผ่านเสียงประกอบเพื่อให้สามารถฟังและเข้าใจคำศัพท์คันจิได้
      พร้อมดัชนีเสียงอ่าน ดัขนีจำนวนขีด ดัชนีคำศัพท์ และภาคผนวกท้ายเล่ม

E-Book
Related Books