500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 2

500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 2

ผู้แต่งAJALT
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-762-4
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า348 หน้า
ราคา355 บาท
หมายเหตุมีซีดี MP3 ประกอบ 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เล่มต่อเนื่องจาก 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1 เหมาะสำหรับเสริมความรู้คันจิในระดับต้นอีก 250 ตัว เรียนรู้เทคนิคการจดจำคันจิอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลจริง เมื่อศึกษาครบทั้ง 2 เล่มจะเท่ากับคันจิ 500 ตัวในระดับ N4

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 2


        เรียนคันจิอย่างไรให้ใช้ได้จริง ?
        ...เรียนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
        ...จดจำความหมายพื้นฐาน วิธีเขียน และคำศัพท์คันจิที่มีความถี่ในการใช้งานสูง
        ...สอดแทรกเทคนิคช่วยจำคันจิที่ผู้เรียนมองข้ามไป และเกร็ดความรู้ที่ทุกคนควรรู้
        ...ทบทวนความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดผ่านซีดีประกอบ ช่วยให้ฟังและเข้าใจคำศัพท์คันจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้ในซีรีส์ 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

E-Book
Related Books