เตรียมสอบวัดระดับ N4 การฟัง

เตรียมสอบวัดระดับ N4 การฟัง

ผู้แต่งคาโอริ นากามุระ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, เอทสึโกะ โทโมมัทสึ
ผู้แปลวิภา งามฉันทกร
ISBN978-974-443-765-5
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า136 หน้า
ราคา220 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับการอ่านและทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ก่อนนำไปใช้สอบในระยะเวลาสั้น ๆ เพราะมีเนื้อหาสั้นและกระชับ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เตรียมสอบวัดระดับ N4 การฟัง
新完全マスター聴解 日本合力試験N4

       เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ส่วนการฟังแต่ละรูปแบบ
       ฝึกฝนความสามารถในการฟังอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการเรียนรู้แต่ละทักษะอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
       เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ แนะนำข้อสอบ (ลักษณะของการสอบและทักษะที่จำเป็นในการทำ) บทสร้างเสริมความสามารถ (พัฒนาทักษะสำหรับทำข้อสอบ) และ ตัวอย่างข้อสอบ
       ใช้เป็นแบบเรียนทบทวนความรู้ระดับต้นได้


E-Book
Related Books