เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์และการอ่าน

เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์และการอ่าน

ผู้แต่งมาริโกะ ยามาเบะ, มัทสึมิ อีซึกะ, ฟุมิเอะ คานาริ
ผู้แปลวิภา งามฉันทกร
ISBN978-974-443-475-3
จำนวนหน้า284 หน้า
ราคา260 บาท
คำแนะนำ

     ใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4 ส่วนไวยากรณ์ควบคู่ไปกับการอ่าน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ไวยากรณ์และการอ่าน ส่วนไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 32 บทย่อย ดำเนินเรื่องผ่านเหตุการณ์สมมติตลอดระยะเวลา 1 ปีของตัวละคร นำเสนอรูปแบบการผันคำกริยาและคุณศัพท์รูปต่าง ๆ พร้อมวิธีการใช้และตัวอย่างประโยค และส่วนการอ่าน เป็นเรื่องอ่านสั้น ๆ ตามหัวเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัดและคำแปลคำศัพท์ ปิดท้ายด้วยการอธิบายการใช้การรูปประโยคต่าง ๆ ทั้ง 32 บทที่ได้เรียนมาและคำแปลประโยคตัวอย่าง


E-Book
Related Books