200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5

ผู้แต่งเอทสึโกะ โทโมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ, มาซาโกะ วากุริ
ผู้แปลวีรวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
ISBN978-974-443-620-7
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า232 หน้า
ราคา260 บาท
คำแนะนำ

     ปรับปรุงจากหนังสือ กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง เหมาะกับผู้เรียนในระดับต้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5


        ปรับปรุงจากหนังสือ กุญแจสู่ 200 ประโยคพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลาง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยไวยากรณ์ชั้นต้น-กลางที่ครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5 โดยแบ่งหัวข้อและรูปประโยคตามความหมายและการใช้ และมีสัญลักษณ์บอกระดับ N4 หรือ N5 กำกับเอาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีประโยคตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัด รวมถึง "สรุป" เพื่อรวบรวมจัดระเบียบไวยากรณ์ชั้นต้น และ "คอลัมน์" เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนไวยากรณ์อย่างเป็นหมวดหมู่และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5
 

E-Book
Related Books