แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

ผู้แต่งคณาจารย์สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ISBN978-974-443-511-8
ราคา200 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับการติวและตะลุยข้อสอบเสมือนจริงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5
 

        หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ภายในแบ่งเป็นแนวข้อสอบ 3 ครั้ง แต่ละครั้งประกอบด้วยข้อสอบส่วนความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน) และการฟัง มีเฉลย คำอธิบายเฉลย คำแปลบทอ่านและคำแปลสคริปต์การฟังเป็นภาษาไทย พร้อมแผ่น MP3 1 แผ่น
 

E-Book
Related Books