แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

ผู้แต่งอากิโกะ มากิโนะ, ซาชิโกะ ซาวาดะ, อาเกมิ ชิเงกาวะ, โยเนะ ทานากะ, มาริโกะ มิซูโนะ
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-763-1
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า172 หน้า
ราคา250 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ประกอบหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]
みんなの日本語 初級 Ⅱ 第2版 初級で読めるトピック25

      รวมบทอ่านหลักสำหรับฝึกอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น จำนวน 25 บท และบทอ่านเสริม จำนวน 16 บท พร้อมแบบฝึกหัด
      บทอ่านมีเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น นิทาน บทความอธิบาย อีเมล บทสัมภาษณ์ ควิซ แบบสอบถาม สูตรอาหาร กลอนไฮกุ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบต่าง ๆ
      คำศัพท์และไวยากรณ์ในบทอ่านสอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบทที่ได้เรียนในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 สามารถใช้ศึกษาควบคู่กันไปได้
      มีคำแปลคำศัพท์ที่ยังไม่ได้ศึกษามาก่อนในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 และคำแปลบทอ่านหลักที่ท้ายเล่ม
      เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านทุกคน

 


E-Book
Related Books