แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

ผู้แต่งอากิโกะ มากิโนะ, โยเนะ ทานากะ, อิทสึโกะ คิตางาวะ
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-773-0
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า200 หน้า
ราคา255 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3-4 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]
みんなの日本語 初級 II 第2版 聴解タスク25

       รวมแบบฝึกหัดการฟังสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจำนวน 25 บท
     
  คำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคที่ใช้แต่ละบท สอดคล้องกับเนื้อหาในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 จึงสามารถใช้ฝึกฝนไปพร้อม ๆ กันได้
     
  มีคำแปลคำศัพท์ที่ยังไม่เคยปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 พร้อมทั้งคำแปลสคริปต์ท้ายเล่มเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
     
  ไฟล์เสียงสามารถฟังผ่านแอพพลิเคชั่นได้ฟรี
     
  เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ต้องการฝึกทักษะการฟังทุกคน


E-Book
Related Books