สกรรมกริยา อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก

สกรรมกริยา อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-974-443-782-2
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า184 หน้า
ราคา225 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลางตอนต้น และผู้ที่มักสับสนกับการเลือกใช้สกรรมกริยาและอกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

สกรรมกริยา • อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่น ไม่ยาก
絵でわかる日本語の他動詞・自動詞

       อธิบายความแตกต่างของสกรรมกริยาและอกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่น
       รวบรวมสกรรมกริยาและอกรรมกริยาที่เป็นคู่กันมาเปรียบเทียบในแง่ความหมายและการใช้รวม 222 คำ ตัวอย่างการใช้รวม 540 ตัวอย่าง พร้อมคำแปลภาษาไทย และแบบฝึกหัดรวม 10 แบบฝึกหัด
       เรียนรู้และจดจำสกรรมกริยาและอกรรมกริยาผ่านภาพประกอบที่เข้าใจง่าย
       ท้ายเล่มมีตารางสรุปสกรรมกริยาและอกรรมกริยาที่เป็นคู่กัน ตารางคำตรงข้าม และตารางคำคุณศัพท์ i ที่สัมพันธ์กับสกรรมกริยาและอกรรมกริยา
       เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลางตอนต้น และผู้ที่มักสับสนกับการเลือกใช้สกรรมกริยาและอกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่น


E-Book
Related Books