เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง

เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง

ผู้แต่งฮิโตโกะ ซาซากิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-792-1
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า148 หน้า
ราคา210 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ครอบคลุมเนื้อหาด้านไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์ • การอ่าน • การฟัง
「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ N4 文法・読解・聴解


        เป็นหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และฝึกฝนทักษะการอ่านและการฟัง เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นสัปดาห์ โดยนำเสนอไวยากรณ์สำหรับเตรียมสอบระดับ N4 จำนวน 4 สัปดาห์ การอ่าน 1 สัปดาห์ การฟัง 1 สัปดาห์ รวมเป็น 6 สัปดาห์ คำอธิบายกระชับ เน้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจจากประโยคตัวอย่าง ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้จบได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงเดือนกว่า ๆ และในวันที่ 7 ของทุก ๆ สัปดาห์จะมีแบบฝึกทบทวนที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบวัดระดับจริงให้ทดลองทำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

 


E-Book
Related Books