สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 2

สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 2

ผู้แต่งเสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล, ผกาทิพย์ สกุลครู, ยาซูโกะ โดอุระ
ISBN978-974-7949-73-5
จำนวนหน้า360 หน้า
ราคา600 บาท
หมายเหตุราคานี้ไม่รวมเทป
คำแนะนำ

     สำหรับชาวญี่ปุ่นที่สามารถสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้แล้ว และต้องการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เนื้อหาภายในเล่มเน้นการติดต่อสนทนากับคนไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับสังคมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทยด้วย

E-Book
Related Books