สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1

สนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1

ผู้แต่งวัฒนา วุฒิจำนงค์, มาซาฟูมิ ซาโต้
ISBN978-974-7948-66-0
จำนวนหน้า368 หน้า
ราคา550 บาท
หมายเหตุราคานี้ไม่รวมเทป
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ต้องการศึกษาภาษาไทยในด้านรูปประโยคและไวยากรณ์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ต้องการศึกษาภาษาไทยในด้านรูปประโยคและไวยากรณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สนทนา ในชีวิตประจำวัน มีเทปประกอบเพื่อใช้ฝึกการออกเสียงและการฟัง

E-Book
Related Books