ตะลุยโจทย์คำช่วย N5

ตะลุยโจทย์คำช่วย N5

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า118 หน้า
ราคา179 บาท
หมายเหตุมีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบ E-Book
คำแนะนำ

     รวมโจทย์คำช่วยภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 ไว้มากถึง 500 ข้อ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นไปจนถึงระดับต้นตอนปลายใช้ทบทวนเรื่องคำช่วยเพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ตะลุยโจทย์คำช่วย N5
N5 「助詞」 問題集


•  รวม 500 โจทย์คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5
•  ไล่เรียงความยากตั้งแต่โจทย์คำช่วยของไวยากรณ์ระดับพื้นฐานจนถึงไวยากรณ์ที่มีระดับสูงขึ้น
•  แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้
    ส่วนที่ 1 แบบฝึกพร้อมตะลุย จำนวน 10 แบบฝึก รวม 300 ข้อ
    ส่วนที่ 2 แบบฝึกเพิ่มความมั่นใจ จำนวน 2 แบบฝึก รวม 100 ข้อ
    ส่วนที่ 3 แบบฝึกทบทวนความแม่นยำ จำนวน 2 แบบฝึก รวม 100 ข้อ
•  ฝึกใช้คำช่วยซ้ำ ๆ ผ่านแบบฝึกหลากหลายรูปแบบ เพื่อทบทวนความเข้าใจและจดจำวิธีใช้ได้อย่างแม่นยำ
•  แต่ละแบบฝึกมีคำเฉลย คำอธิบายการใช้คำช่วยที่เข้าใจง่าย และคำแปลประโยคโจทย์
•  เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้น และผู้ที่ต้องการฝึกฝนหรือทบทวนการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นระดับต้นให้แม่นยำมากขึ้น

 


E-Book
Related Books