แนวข้อสอบ JLPT N2

แนวข้อสอบ JLPT N2

ผู้แต่งASK Publishing
ผู้แปลเมธี ธรรมพิภพ
ISBN978-974-443-811-9
ปีที่พิมพ์พ.ย. 2564
จำนวนหน้า388 หน้า
ราคา385 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     รวมแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ที่แต่งขึ้นใหม่ จำนวน 3 ชุด รูปแบบเหมือนข้อสอบจริง พร้อมกระดาษคำตอบ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แนวข้อสอบ JLPT N2
はじめての日本語能力試験 合格模試 N2


       รวมแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่แต่งขึ้นใหม่ จำนวน 3 ชุด รูปแบบเหมือนข้อสอบจริง พร้อมกระดาษคำตอบ
       แนวข้อสอบทั้ง 3 ชุด อยู่ในรูปเล่มแยกออกจากตัวเล่มหลัก เพื่อให้เปิดทำข้อสอบได้สะดวก
       แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบแต่ละพาร์ท ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของข้อสอบและเตรียมพร้อมได้รอบด้าน
       มีสคริปต์ เฉลยและคำอธิบาย คำแปลสคริปต์ คำแปลบทอ่าน ให้ครบถ้วน สามารถใช้ทบทวนได้ด้วยตัวเอง
       เสียงประกอบฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tpadigihub.com ฟรี

 

E-Book
Related Books