แนวข้อสอบ JLPT N4

แนวข้อสอบ JLPT N4

ผู้แต่งASK Publishing
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-823-2
ปีที่พิมพ์ก.พ. 2565
จำนวนหน้า312 หน้า
ราคา315 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     รวมแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ที่แต่งขึ้นใหม่ จำนวน 3 ชุด รูปแบบเหมือนข้อสอบจริง พร้อมกระดาษคำตอบ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แนวข้อสอบ JLPT N4
はじめての日本語能力試験 合格模試 N4


     •  รวมแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่แต่งขึ้นใหม่ จำนวน 3 ชุด รูปแบบเหมือนข้อสอบจริง พร้อมกระดาษคำตอบ
     •  แนวข้อสอบทั้ง 3 ชุด อยู่ในรูปเล่มแยกออกจากตัวเล่มหลัก เพื่อให้เปิดทำข้อสอบได้สะดวก 
     •  แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบแต่ละพาร์ท ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของข้อสอบและเตรียมพร้อมได้รอบด้าน
     •  มีสคริปต์ เฉลยและคำอธิบาย คำแปลสคริปต์ คำแปลบทอ่าน ให้ครบถ้วน สามารถใช้ทบทวนได้ด้วยตัวเอง
     •  เสียงประกอบฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tpadigihub.com ฟรี


E-Book
Related Books