พูดญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นพูด ระดับกลาง-สูง

พูดญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นพูด ระดับกลาง-สูง

ผู้แต่งยูมิ เซงาวะ, ซาชิโกะ คามิยะ, มิยูกิ อันโด
ผู้แปลเมธี ธรรมพิภพ
ISBN978-974-443-844-7
ปีที่พิมพ์ก.พ. 2566
จำนวนหน้า292 หน้า
ราคา365 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     สำหรับผู้เรียนระดับกลาง-สูงที่ต้องการพูดคุยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและฝึกฝนการใช้สำนวนที่ใช้พูดคุยแบบกันเอง เช่น รูปธรรมดา รูปย่อ การละคำ ฯลฯ ผ่านการสวมบทบาทสมมุติในหลากหลายสถานการณ์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พูดญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นพูด ระดับกลาง-สูง
日常会話で親しくなれる! 日本語会話 中上級

  หนังสือเรียนสำหรับผู้เรียนระดับกลาง-สูงที่ต้องการพูดคุยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
•  เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและฝึกฝนการใช้สำนวนที่ใช้พูดคุยแบบกันเอง เช่น รูปธรรมดา รูปย่อ การละคำ ฯลฯ ผ่านการสวมบทบาทสมมุติในหลากหลายสถานการณ์
  เนื้อหาในเล่มแบ่งตามสถานการณ์การสนทนาที่มักพบในชีวิตประจำวันออกเป็น 10 ตอน และใน 1 ตอนมีฉากการสนทนา 2 ฉากที่มีความต่อเนื่องกัน ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนจากตอนใดก่อนก็ได้ (ขอแนะนำให้เริ่มจากตอนที่ 1 ก่อน) ประกอบด้วย
   ภารกิจ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวในบทสนทนาหลัก พร้อมตัวอย่างคำตอบ
   บทสนทนา อย่างเป็นธรรมชาติกับผู้คนหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของคน 4 คนที่เช่าบ้านร่วมกัน
   หลักสำคัญในการสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
   สำนวน ที่ใช้พูดคุยแบบกันเองที่ปรากฏในบทสนทนา พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจง่ายและประโยคตัวอย่าง
   แบบฝึกสนทนา สั้น ๆ ในหลากหลายสถานการณ์ ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนผ่านการสวมบทบาทสมมุติพร้อมตัวอย่างคำตอบ
   คำศัพท์ สำคัญที่ปรากฏในแต่ละฉาก
•  เสียงประกอบหนังสือใช้ฝึกฝนด้วยตนเองได้ และฟังออนไลน์ฟรีที่เว็บไซต์ tpadigihub.com


E-Book
Related Books