Go! JLPT N1 คำศัพท์

Go! JLPT N1 คำศัพท์

ผู้แต่งฮิโรอากิ อิโน, ยูการิ ฮนดะ, ซาโตมิ คุรุสึ, คานาโกะ มาเอโบ, คิมิเอะ อาโบะ, โคจิ มิยาตะ
ผู้แปลเมธี ธรรมพิภพ
ISBN978-974-443-000-0
ปีที่พิมพ์มิ.ย. 2567
จำนวนหน้า292 หน้า
ราคา300 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 พาร์ทความรู้ตัวภาษา (คำศัพท์) และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ชั้นสูงเพิ่มเติม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Go! JLPT N1 คำศัพท์
新完全マスター語彙 日本語能力試験N1

คู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1
หรือผู้ที่ต้องการศึกษาคำศัพท์ระดับสูงเพิ่มเติม

     แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ “บทเสริมสร้างทักษะ” ผู้เรียนจะได้ฝึกจดจำคำศัพท์แบ่งตามหมวดคำและคุณลักษณะของคำ พร้อมทำแบบฝึกหัดจำนวนมาก และ “ตัวอย่างข้อสอบ” ให้ผู้เรียนทดลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเสมือนข้อสอบจริง เพื่อวัดความสามารถในการจดจำคำศัพท์และการนำไปใช้ได้ถูกต้อง

E-Book
Related Books