นิฮงโกะ โยโรชิคุ 3 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

นิฮงโกะ โยโรชิคุ 3 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้แต่งปราณี จงสุจริตธรรม, จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์
ISBN978-974-8326-23-8
จำนวนหน้า248 หน้า
ราคา185 บาท
หมายเหตุราคานี้ไม่รวมเทป
คำแนะนำ

     แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ทั้งชุดมี 6 เล่ม เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

นิฮงโกะ โยโรชิคุ 3 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
 

        เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรญี่ปุ่น โดยใช้บทสนทนาของตัวละครที่กำหนดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นบทนำเข้าสู่ไวยากรณ์พื้นฐานตามลำดับ เพื่อผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในการ สนทนาจริงได้ นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกใช้รูปประโยคและไวยากรณ์ที่ได้เรียนในแต่ละบทเพื่อเสริม สร้างทักษะในการสื่อสารโต้ตอบ และมีเทปประกอบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

E-Book
Related Books