นิฮงโกะ โยโรชิคุ 1 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

นิฮงโกะ โยโรชิคุ 1 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้แต่งวันชัย สีลพัทธ์กุล, ประภา แสงทองสุข, จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์, โทโมโกะ ซาไก
ISBN978-974-8324-74-6
จำนวนหน้า252 หน้า
ราคา160 บาท
หมายเหตุราคานี้ไม่รวมเทป
คำแนะนำ

     แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ทั้งชุดมี 6 เล่ม เรียบเรียงขึ้นโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

นิฮงโกะ โยโรชิคุ 1 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
 

        เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรญี่ปุ่น โดยใช้บทสนทนาของตัวละครที่กำหนดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นบทนำเข้าสู่ไวยากรณ์พื้นฐานตามลำดับ เพื่อผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในการ สนทนาจริงได้ นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกใช้รูปประโยคและไวยากรณ์ที่ได้เรียนในแต่ละบทเพื่อเสริม สร้างทักษะในการสื่อสารโต้ตอบ และมีเทปประกอบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

E-Book
Related Books