ฟังเข้าใจไขข้อสอบ ระดับ 4

ฟังเข้าใจไขข้อสอบ ระดับ 4

ผู้แต่งคณาจารย์สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ISBN978-974-443-171-4
ราคา160 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     สำหรับฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 4 ส่วนการฟัง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        การไม่คุ้นเคยกับวิธีการสนทนาของคนญี่ปุ่นที่มักจะใช้รูปย่อ การละท้ายประโยค รวมถึงวิธีการพูดที่ไม่แสดงความต้องการของตนอย่างชัดเจน คงทำให้หลายคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ข้อสอบการฟังเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุด !" แบบฝึกหัดการฟังเล่มนี้รวบรวมประเด็นในการฟังจับใจความ และเผยเทคนิคการทำข้อสอบฟังอย่างเป็นระบบ

E-Book
Related Books