ฟังเข้าใจไขข้อสอบ ระดับ 3

ฟังเข้าใจไขข้อสอบ ระดับ 3

ผู้แต่งคณาจารย์สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ISBN978-974-443-190-5
จำนวนหน้า124 หน้า
ราคา175 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     สำหรับฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ส่วนการฟัง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

     การไม่คุ้นเคยกับวิธีการสนทนาของคนญี่ปุ่นที่มักจะใช้รูปย่อ การละท้ายประโยค รวมถึงวิธีการพูดที่ไม่แสดงความต้องการของตนอย่างชัดเจน คงทำให้หลายคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ข้อสอบการฟังเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุด !" แบบฝึกหัดการฟังเล่มนี้รวบรวมประเด็นในการฟังจับใจความ และเผยเทคนิคการทำข้อสอบฟังอย่างเป็นระบบ

E-Book
Related Books