รวมศัพท์ พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง

รวมศัพท์ พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง

ผู้แต่งบุษบา บรรจงมณี, วัฒนา วุฒิจำนงค์, วิไล โตมรกุล, ฮิเดโอะ มารุยามะ
ISBN978-611-7121-04-3
ราคา150 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมคำศัพท์จากหนังสือเรียน พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 1-2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น และสามารถพกติดตัวไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาในเล่มจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
     ส่วนที่ 1 → คำศัพท์ญี่ปุ่น-โฟเนติกส์-ไทย
     ส่วนที่ 2 → คำศัพท์ไทย-โฟเนติกส์-ญี่ปุ่น
     ส่วนที่ 3 → คำศัพท์หมวด เป็นคำศัพท์ที่จัดเป็นหมวดหมู่ เช่น เสื้อผ้า อาหาร ของใช้ เป็นต้น ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ชาวญี่ปุ่นจะได้พบในชีวิตประจำวัน

E-Book
Related Books