พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 2

พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 2

ผู้แต่งบุษบา บรรจงมณี และคณะ
ISBN978-974-443-292-6
จำนวนหน้า228 หน้า
ราคา800 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ตำราเรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับคนญี่ปุ่น ทั้งชุดมี 2 เล่ม

UPDATE [May 2023] :
- สั่งซื้อได้ในรูปแบบ Digital Printing
- ไม่มีซีดีประกอบหนังสือ
- ไม่มีกล่องสินค้า

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 2
場面で役立つ使える タイ語②

     หนังสือสำหรับเรียนภาษาไทย ในบทนำเริ่มต้นด้วยการสอนออกเสียงในภาษาไทย มีการลำดับไวยากรณ์จากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละบท ดำเนินเรื่องโดยครอบครัวมาโกโตะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทยหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเรียนรู้สำนวนต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ช่วยให้การใช้ชีวิตในประเทศไทยสะดวกสบายจนถึงสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
 


E-Book
Related Books