สำนวนและวลีในภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นอยากรู้

สำนวนและวลีในภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นอยากรู้

ผู้แต่งวิไล โตมรกุล
ISBN978-974-443-232-2
ราคา210 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     พัฒนาทักษะภาษาไทยของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับสำนวนและวลีที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        รวบรวมสำนวนและวลีที่คนญี่ปุ่นคิดจากภาษาญี่ปุ่นและอยากพูดออกมาเป็นภาษาไทย แต่ในชั่วโมงเรียนภาษาไทยระดับต้นยังไม่มีการสอนสิ่งเหล่านั้น นอกจากนั้นยังเป็นสำนวนหรือวลีที่คนไทยมักพูดให้คนญี่ปุ่นได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ
      สำนวนและวลีที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นอยากพูดให้ได้จริง ๆ รวมทั้งเมื่อได้ยินได้ฟังจากคนไทย ก็จะสามารถเข้าใจและนำไปใช้สื่อสารภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

E-Book
Related Books