พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 1

พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 1

ผู้แต่งบุษบา บรรจงมณี และคณะ
ISBN978-974-443-291-9
จำนวนหน้า280 หน้า
ราคา800 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ตำราเรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับคนญี่ปุ่น ทั้งชุดมี 2 เล่ม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 1
場面で役立つ使える タイ語①

     หนังสือสำหรับเรียนภาษาไทย ในบทนำเริ่มต้นด้วยการสอนออกเสียงในภาษาไทย มีการลำดับไวยากรณ์จากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละบท ดำเนินเรื่องโดยครอบครัวมาโกโตะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทยหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเรียนรู้สำนวนต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ช่วยให้การใช้ชีวิตในประเทศไทยสะดวกสบายจนถึงสนุกสนานมากยิ่งขึ้น


E-Book
Related Books