ภาษาญี่ปุ่นดิ้นได้

ภาษาญี่ปุ่นดิ้นได้

ผู้แต่งมิจิโกะ วาดะ
ผู้แปลวันชัย สีลพัทธ์กุล
ISBN978-611-7121-03-6
ราคา250 บาท
คำแนะนำ

     แก้ปัญหาความสับสน ทั้งเรื่องการพ้องเสียง พ้องความหมาย ของคำศัพท์หลาย ๆ คำในภาษาญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

         เนื่องจากในภาษาญี่ปุ่นมีคำพ้องเสียงอยู่มากมาย และคำพ้องเสียงแต่ละคำ ก็เขียนด้วยตัวอักษรคันจิที่ต่างกัน ถึงแม้จะคำที่มีเสียงเหมือนกัน แต่ก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันได้ หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมคันจิ 100 กลุ่มที่ออกเสียงเหมือนกันหรือความหมายใกล้เคียงกัน มาอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

E-Book
Related Books