เก่งคันจิอย่างมีเทคนิค

เก่งคันจิอย่างมีเทคนิค

ผู้แต่งทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-539-2
ปีที่พิมพ์2556
ราคา150 บาท
คำแนะนำ

     แนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอักษรคันจิ และแนะนำเทคนิคการจำอักษรคันจิ ตั้งแต่หลักการเขียนอักษรคันจิให้ถูกวิธี เทคนิคการจำโยยการวิเคราะห์และทำความเข้าใจโครงสร้างของตัวอักษร เทคนิคการจำเป็นกลุ่ม ฯลฯ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เก่ง ‘คันจิ’ อย่างมีเทคนิค
 

        แนะนำวิธีง่าย ๆ ในการเรียนรู้คันจิ เริ่มตั้งแต่รู้จักความเป็นมาของตัวอักษร ประเภทของคันจิ เคล็ดลับการเขียนให้ถูกต้องและสวยงาม ไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการจำคันจิ เช่น ทำความเข้าใจโครงสร้างของคันจิ บุชุประเภทต่าง ๆ รวมถึงแนะนำหลักการจำโดยให้จำตัวอักษรเป็นส่วน ๆ หรือจำคำศัพท์คันจิเป็นชุดคำ เช่น จำคันจิที่เป็นคำพ้องเสียง คำตรงข้าม คำหลายความหมาย คำหลายเสียง และคำพ้องรูป เป็นต้น

        เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนรู้และทำความเข้าใจคันจิได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละบทยังเสริมความรู้เกี่ยวกับคันจิใน "เรื่องเล่าคันจิ" และแนะนำเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนคันจิด้วย

 

E-Book
Related Books