จำให้ได้ ใช้ให้เป็น คันจิ 1,023 ตัว

จำให้ได้ ใช้ให้เป็น คันจิ 1,023 ตัว

ผู้แต่งโคอิจิ นิชิกุจิ
ผู้แปลวันชัย สีลพัทธ์กุล
ISBN978-616-7121-08-6
ราคา330 บาท
คำแนะนำ

     แนะนำให้อ่านวิธีใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบ เนื่องจากมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ต้องทำความเข้าใจก่อน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        สรุปคันจิที่ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวัดระดับ ระดับ 2 (ในระบบการสอบแบบเดิม) จำนวนรวม 1,023 ตัวเนื้อหาแบ่งเป็น 107 บท บทละ 2 หน้า โดยจับกลุ่มเสียงอ่านที่เหมือนกันไว้ในบทเดียวกันเพื่อให้เห็นความต่างของคันจิและในแต่ละบทจะได้เห็นคำศัพท์ที่ประกอบด้วยคันจิหลักในหลาย ๆ เสียงอ่าน ทั้งเสียงอ่านที่ใช้บ่อย และเสียงอ่านในคำศัพท์ที่มักปรากฏในข้อสอบ ! ท้ายเล่มมีแบบทดสอบ 11 ชุดที่จะช่วยเช็กผู้อ่านได้ว่าคันจิตัวไหนหรือจุดไหนที่ยังไม่แม่น

        จากสัญลักษณ์บนปก หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาของคันจิในระดับกลางและมีคันจิของระดับ 1 ซึ่งเป็นคันจิในระดับสูงปรากฏอยู่ในตัวอย่างประโยคด้วย

E-Book
Related Books