โปสเตอร์คันจิ

โปสเตอร์คันจิ

ราคา70 บาท
คำแนะนำ

     โปสเตอร์ช่วยจดจำตัวอักษรคันจิ (อักษรจีน)

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        โปสเตอร์ตัวอักษรคันจิเรียงลำดับตามตัวอักษรญี่ปุ่นมีทั้งหมด 996 ตัว แต่ละตัวคันจิจะแสดงเสียงอ่าน 2 แบบ คือ คุนโยมิ (อ่านแบบญี่ปุ่น) และ องโยมิ (อ่านแบบจีน) เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนตัวอักษรคันจิที่ต้องการจดจำเสียงอ่านและหัดเขียน

E-Book
Related Books