จำ จำ โมจิ

จำ จำ โมจิ

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-341-1
ราคา120 บาท
คำแนะนำ

     โปสเตอร์ช่วยจดจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทั้ง 3 ประเภท

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

โปสเตอร์อักษรญี่ปุ่น : ฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ บรรจุในกล่องสามเหลี่ยม

E-Book
Related Books