บัตรช่วยจำ อักษรฮิรางานะ

บัตรช่วยจำ อักษรฮิรางานะ

ผู้แต่งสำนักพิมพ์ภาษาและวัมนธรรม
ราคา1.99 USD | 59 บาท
หมายเหตุจำหน่ายในรูปแบบ E-Book เท่านั้น
คำแนะนำ

     ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตัวอักษรฮิรางานะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรช่วยจำ อักษรฮิรางานะ
 

ใหม่ ! สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
        จำง่าย เรียนรู้เร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไร ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ฝึกหลักการเขียนตัวอักษรฮิรางานะให้สวย ถูกต้อง แต่ละตัวอักษรจะมีคำศัพท์พร้อมภาพประกอบและเสียง เพื่อฝึกการออกเสียงและฟังช่วยให้จำได้รวดเร็วขึ้น
 

E-Book
Related Books