โปสเตอร์ฮิรางานะ คาตากานะ

โปสเตอร์ฮิรางานะ คาตากานะ

ราคา60 บาท
หมายเหตุ2 แผ่น
คำแนะนำ

     ขนาด 30 5/8" x 30 1/4"

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        โปสเตอร์ใช้ประกอบการฝึกหัดเขียนและจดจำตัวอักษรญี่ปุ่น แต่ละตัวอักษรนั้นจะมีคำศัพท์พร้อมภาพประกอบ เพื่อช่วยให้จำตัวอักษรได้รวดเร็วขึ้น

E-Book
Related Books