เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง

เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง

ผู้แต่งปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข, มายุ มิโซตะ
ISBN978-974-9569-65-8
จำนวนหน้า280 หน้า
น้ำหนัก563 กรัม
ราคา140 บาท
คำแนะนำ

     ปูพื้นฐานการศึกษาตัวอักษรคันจิ (อักษรจีน) ระดับต้นถึงกลางอย่างเป็นระบบและถูกต้อง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เรียนรู้คันจิเป็นตำราเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง จำนวน 402 ตัว ซึ่งเป็นคันจิที่จำเป็น อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ละบทจะได้เรียนรู้วิธิการเขียน จำนวนเส้น ความหมาย ตัวอย่างศัพท์และ คำประสมคันจิที่ใช้กันมาก มีแบบฝึกอ่านและเขียนเพื่อทดสอบ และยังมีแบบฝึกทบทวนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จับคู่ ตอบคำถาม เป็นต้น

E-Book
Related Books