รู้ทันคันจิ

รู้ทันคันจิ

ผู้แต่งมาริโกะ มัทสึอุระ, นาโอฮิโระ โคซุมะ, เคนอิชิ ฮันดะ
ผู้แปลสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ISBN978-616-7121-30-7
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นตอนปลายถึงระดับกลางตอนต้น (เรียนคันจิง่าย ๆ มาแล้ว)

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับ อักษรคันจิ อธิบายที่มาที่ไปของการใช้งานคันจิจากคำถามที่ผู้เรียนสงสัย แนะนำวิธีการวิเคราะห์ความหมาย เสียงอ่านและการนำไปใช้ให้ถูกกับบริบท เน้นการจดจำอักษร ผ่านการลองทำแบบฝึกหัดมากกว่าท่องจำ พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับอักษรคันจิ

E-Book
Related Books