พิชิตคันจิระดับต้น

พิชิตคันจิระดับต้น

ผู้แต่งโคอิจิ นิชิกุจิ
ผู้แปลอัษฎายุทธ ชูศรี
ISBN978-616-7121-09-3
ราคา210 บาท
คำแนะนำ

     เรียนรู้ตัวอักษรคันจิและคำศัพท์ซึ่งประกอบขึ้นจากอักษรคันจิระดับ 3 ทั้งสิ้น 284 ตัว

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนแรกเป็นส่วนของการทำความเข้าใจที่มาและหลักการพื้นฐานของคันจิตอนที่ 2 เป็นเรื่องราวสมมุติ สำหรับการเรียนรู้คำศัพท์คันจิจากสถานการณ์ต่าง ๆ และตอนสุดท้ายเป็นการติวเข้มเพื่อก้าวไปสู่ระดับ 2 โดยผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาด้วยการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ท้ายเล่ม

E-Book
Related Books