จำศัพท์... คันจิ

จำศัพท์... คันจิ

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-529-3
ปีที่พิมพ์2556
ราคา150 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลาง และผู้ที่ต้องการจำอักษรคันจิด้วยเทคนิคง่าย ๆ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

จำศัพท์... คันจิ
 

นำเสนอการจดจำอักษรคันจิและคำศัพท์ที่ประสมคันจิตัวนั้น ๆ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด เพื่อให้ง่ายต่อการจำ เสริมด้วยเกมคันจิทดสอบความจำ และเกร็ดความรู้เรื่องคันจิ

มากคนมากคันจิ (คันจิและศัพท์ที่เกี่ยวกับคน)
• คุณศัพท์สารพัดคันจิ (คันจิเกี่ยวกับคำคุณศัพท์)
• คันจิตามสถานที่ (คันจิและศัพท์เกี่ยวกับสถานที่)
• คันจิหลายกริยา (คันจิและศัพท์เกี่ยวกับกริยา)

 

E-Book
Related Books