จำศัพท์... กริยาญี่ปุ่น

จำศัพท์... กริยาญี่ปุ่น

ผู้แต่งดุษฎี โตทน
ISBN978-974-443-519-4
ราคา150 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมคำศัพท์แยกตามหมวดหมู่ สถานการณ์ทั่วไป เช่น การขึ้นรถไฟ การส่งไปรษณีย์ การรับประทานอาหาร การทำงานบ้าน เป็นต้น 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

จำศัพท์... กริยาญี่ปุ่น
 

        แต่ละบทประกอบด้วยบทสนทนาของ พี่โย และ น้องแอน ที่จะมาให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ พร้อมทั้งคำศัพท์ ประโยคตัวอย่างแสดงวิธีใช้ร่วมกับคำช่วย และคำอธิบายความแตกต่างของคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งบางบทยังสอดแทรกความรู้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่นไว้อ่านเพลิน ๆ ด้วย
 

E-Book
Related Books