จำศัพท์... คาตากานะ

จำศัพท์... คาตากานะ

ผู้แต่งประพันธ์ รัตนสมบัติ
ISBN978-974-443-518-7
จำนวนหน้า152 หน้า
ราคา150 บาท
คำแนะนำ

     นำเสนอศัพท์คาตากานะที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันกว่า 300 คำ

 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

จำศัพท์... คาตากานะ
 

        คำศัพท์ที่ทับศัพท์มาจากภาษาต่าง ๆ คำศัพท์ที่คนญี่ปุ่นสร้างขึ้นเอง และคำศัพท์หมวด เช่น การท่องเที่ยว อาหารการกิน สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ แฟชั่น ความสวยความงาม ฯลฯ พร้อมบอกคำศัพท์ที่เป็นที่มาของศัพท์คาตากานะแต่ละคำ นอกจากนี้ ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับศัพท์คาตากานะในภาษาญี่ปุ่นด้วย
 

E-Book
Related Books