STEP UP ศัพท์คาตากานะ

STEP UP ศัพท์คาตากานะ

ผู้แต่งเซทสึโกะ ชิมาโนะ, อาเกมิ เซระ, ฮิโรโกะ ทสึจิโนะ, ฮิไซ ทสึมางาตะ, โยโกะ นางามิ, โซโนเอะ ยามาโอกะ
ผู้แปลวิภา งามฉันทกร
ISBN978-616-7121-24-6
จำนวนหน้า224 หน้า
ราคา225 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง-สูง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เรียนรู้คาตากานะและฝึกทำแบบฝึกหัด โดยแบ่งแบบฝึกหัดออกไปแต่ละบทแล้วยังมีแบบฝึกหัดที่รวมทุก ๆ 3 บท หรือแบบฝึกหัดที่รวมทุกบทไว้สำหรับฝึกทำเพื่อช่วยในการจดจำได้อีกด้วย

E-Book
Related Books