STEP UP พูดสุภาพตามมารยาทญี่ปุ่น

STEP UP พูดสุภาพตามมารยาทญี่ปุ่น

ผู้แต่งฮิโรยูกิ คาเนโกะ
ผู้แปลสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ประพันธ์ รัตนสมบัติ
ISBN978-616-7121-06-2
ราคา240 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เสริมสร้างความรู้เรื่องภาษาสุภาพในภาษาญี่ปุ่นให้พัฒนาไปอีกขั้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เพื่อให้การเรียนคำสุภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่รู้ "วิธีพูดอย่างสุภาพ" เท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ "วิธีพูดแบบไม่เป็นทางการ" ควบคู่ไปด้วยเรียนรู้สำนวนพื้นฐานของคำสุภาพอย่างเป็นธรรมชาติจากประโยคตัวอย่างและแบบฝึกหัดจำนวนมาก พร้อมทั้งฝึกพูดและฟังจับใจความได้อย่างถูกต้องตามจังหวะโดยใช้ซีดีประกอบ ฟังแล้วเข้าใจ พูดได้ทันที !

E-Book
Related Books