STEP UP พูดญี่ปุ่นเก่งตั้งแต่ต้น

STEP UP พูดญี่ปุ่นเก่งตั้งแต่ต้น

ผู้แต่งฮิโตมิ โคบายาชิ
ผู้แปลสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ISBN978-616-7121-05-5
ราคา200 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เสริมสร้างทักษะการพูดและการฟังให้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        มาใช้หูกับปากฝึกฝนกันให้มากขึ้น...มากขึ้น...มากขึ้น กันเถอะ ! หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการพูดและการฟังแม้แต่ผู้ที่เรียนในระดับต้นก็สามารถใช้ได้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการสนทนาแบบคนญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ต้น ด้วยเทคนิคง่าย ๆ คือ ฟังซีดีแล้วพูดเลียนแบบ

E-Book
Related Books