ปริศนาคันจิ 9 ช่อง

ปริศนาคันจิ 9 ช่อง

ผู้แต่งทสึงิโอะ นางาอิ
ผู้แปลจิณะ วรยุทธนาการ
ISBN978-611-7121-00-5
ราคา195 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมเกมปริศนาคันจิที่จะให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติสามารถจดจำอักษรคันจิได้ง่ายขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เก่งคันจิได้ด้วย เกม และ ปริศนา สุดหรรษาท้าความสามารถ

        หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้คำศัพท์คันจิเพิ่มเติม และยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำศัพท์คันจิแต่ละคำควรใช้ในประโยคใด สามารถเล่นเกมปริศนาได้ทั้งผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจนถึงระดับสูง

E-Book
Related Books