20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลาง

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลาง

ผู้แต่งเอทสึโกะ โทโมมัทสึ, มาซาโกะ วากุริ
ผู้แปลสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ISBN978-616-7121-12-3
ราคา280 บาท
คำแนะนำ

    อธิบายไวยากรณ์ที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางไว้อย่างครอบคลุมด้วยสำนวนที่กระชับ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลาง
 

        ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 หัวข้อไวยากรณ์หลัก โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เช่น คำช่วยการขยายคำนาม ประโยคความซ้อน สำนวนแสดงการปฏิเสธ สำนวนแสดงการคาดคะเน เป็นต้น โดยในแต่ละบทจะเริ่มต้นด้วยแบบทดสอบ ต่อด้วยคำอธิบายไวยากรณ์รูปต่าง ๆ ที่อยู่ในหัวข้อหลักของแต่ละบทและแบบฝึกหัดในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปในบทนั้น ๆ ให้ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและผู้ที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์ชั้นต้นถึงกลางในระยะเวลาอันสั้น

E-Book
Related Books