เรียน 100 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสน ชั้นกลาง-สูง ผ่านการ์ตูน

เรียน 100 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสน ชั้นกลาง-สูง ผ่านการ์ตูน

ผู้แต่งอายาโกะ มาสุดะ
ผู้แปลสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ISBN978-974-443-631-3
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า292 หน้า
น้ำหนัก559 กรัม
ราคา285 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมไวยากรณ์ที่ใช้คำคล้ายกันและมีความหมายคล้ายคลึงกัน นำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง พร้อมการ์ตูนช่วยจำ เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลางไปจนถึงสูง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เรียน 100 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสน ชั้นกลาง-สูง ผ่านการ์ตูน
 

        รวบรวมไวยากรณ์ที่ใช้คำคล้ายกัน 15 คู่ และไวยากรณ์ที่มีความหมายคล้ายกัน 35 คู่ (รวม 50 คู่ 100 สำนวน) โดยนำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของความหมายและวิธีใช้ นำเสนอผ่านการ์ตูน 4 ช่อง พร้อมทั้งอธิบายประเด็นความแตกต่างที่สำคัญ รวมถึงยกประโยคตัวอย่างประกอบ ตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งการใช้ การแต่งประโยค และการสนทนา จนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เนื้อหายังครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N3 ด้วย จึงใช้อ่านเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N3 ได้เช่นกัน โดยจะแบ่งระดับความยากง่ายตามจำนวนดาวที่กำกับข้างหลังไวยากรณ์
 

E-Book
Related Books