เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลางจากภาพ

เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลางจากภาพ

ผู้แต่งโยโกะ คาวาบาตะ
ผู้แปลศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ISBN978-974-443-634-4
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า244 หน้า
น้ำหนัก474 กรัม
ราคา235 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลาง (เทียบเท่า N2-N3) ใช้ทบทวนสำนวนและรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น พร้อมภาพประกอบเสริมความเข้าใจและช่วยจดจำ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลางจากภาพ
 

ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง กระชับ เข้าใจง่าย ด้วยภาพประกอบเสริมความจำ

ทบทวน 181 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง (ระดับ N2-N3)
อธิบายความหมายของแต่ละรูปประโยคอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมประโยคตัวอย่าง
มีภาพประกอบช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและง่ายต่อการจดจำมากยิ่งขึ้น
เช็กความรู้ความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวนมากมาย

 

E-Book
Related Books