สีสันภาษาญี่ปุ่น

สีสันภาษาญี่ปุ่น

ผู้แต่งวีรวรรณ วชิรดิลก, มาซาโกะ โยโคอิ, ชิคาโกะ คิคุชิ, ซาชิโกะ โองาซาวาระ, ยูคิเอะ ณ นคร
ISBN978-974-443-505-7
จำนวนหน้า216 หน้า
ราคา235 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     หนังสือเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องการใช้สำนวนและวลีสำหรับการสื่อสาร คำเลียนเสียงธรรมชาติ และคำเลียนเสียงลักษณะท่าทาง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

สีสันภาษาญี่ปุ่น

ใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันให้มี "สีสัน" และเป็นธรรมชาติ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทดังนี้
     1. คำพูดแสดงการรับรู้
     2. คำทักทายและคำเรียกผู้ที่ไม่รู้จักกัน
     3. คำเลียนเสียงและคำแสดงสภาพ
     4. คำแสดงสภาพลักษณะเกี่ยวกับคน
     5. ถามตอบภาษาญี่ปุ่น (ตอบคำถามการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและมารยาทของชาวญี่ปุ่น)

 

E-Book
Related Books