J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง

J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง

ผู้แต่งยูมิ เซงาวะ, ซาจิโกะ คามิยะ, ซาดายูกิ คิตามุระ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-614-6
ปีที่พิมพ์2558
ราคา225 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟัง ผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นหลากหลายรูปแบบ 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง
中級からはじめる ニュース日本語 聴解 40

 

คุณกิตติคะ "ข่าวญี่ปุ่นฟังไม่ยาก หากรู้เทคนิค" นะคะ

     แค่ได้ยินคำว่า "ข่าวภาษาญี่ปุ่น" ก็อยากจะเบือนหน้าหนีจะแย่ แต่การฟังข่าวไม่ได้ยากอย่างที่คิด...แค่รู้เทคนิคและวิธีฝึกที่ถูกต้อง ลาก่อน...คุณคนเก่าที่ฟังข่าวญี่ปุ่นไม่เข้าใจ แล้วเผยมาดใหม่ด้วย J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง กันดีกว่า

     ข่าวสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รูปแบบเสมือนจริงกว่า 40 เรื่อง
     • แบบฝึกทำความเข้าใจข่าว พร้อมเฉลย
     • สรุปสำนวนและคำศัพท์ที่สำคัญในข่าว ดัชนีคำศัพท์ และคำแปลสคริปต์ข่าว

คุณ : รายงาน
TPA Press : บรรณาธิการข่าว

 

E-Book
Related Books