ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 1

ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 1

ผู้แต่งยาเอโกะ นากาซากิ, อากิโกะ ทาเคดะ (คันจิ), มิทสึรุ โดอิ (แบบฝึกหัด)
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-627-6
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า320 หน้า
น้ำหนัก651 กรัม
ราคา215 บาท
คำแนะนำ

     รวมคำศัพท์คันจิและแบบฝึกหัดจากหนังสือ ไดจิ 1-2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 1

        ทำอย่างไรไม่ให้การเรียนคันจิเป็นเพียงแค่การเห็นคันจิ อ่านออก รู้ความหมายแล้วจบกันไปโดยที่จำอะไรไม่ได้...และทำอย่างไร เมื่อแบบฝึกหัดที่มีในตำราอาจไม่เพียงพอ...มาต่อยอดการเรียนภาษาญี่ปุ่นจาก ไดจิ 1 และ ไดจิ 2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ด้วย ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 1 กันเถอะ

คันจิ
รวมคำศัพท์คันจิ ตั้งแต่บทที่ 1-22 มานำเสนอในอีกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และจดจำคันจิขึ้นไปอีกระดับ
   • แยกตัวคันจิที่ใช้ในคำศัพท์คันจิคำนั้น พร้อมบอกความหมาย
   • แยกส่วนประกอบของคันจิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและจดจำ
   • แนะนำคำศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้คันจิตัวนั้นเป็นส่วนประกอบ
  
• ปิดท้ายด้วยประโยคตัวอย่างที่ใช้คำศัพท์คันจิตัวนั้น เพื่อทบทวนและสังเกตวิธีการใช้

แบบฝึกหัด
รวมแบบฝึกหัดทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ ตั้งแต่บทที่ 1-22 เพื่อให้ผู้เรียนได้จัดระเบียบ ฝึกฝน และทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วอย่างเต็มที่
   • แบบฝึกหัดบทละ 2 หน้า รูปแบบหลากหลายและครอบคลุมทุกหัวข้อที่ได้เรียนในแต่ละบท
   • แบบฝึกหัดรวม 4 แบบฝึกหัด เพื่อทบทวนและตรวจสอบความเข้าใจอย่างถ่องแท้อีกครั้ง
   • เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
 

E-Book
Related Books